RYD?

Att skapa ny förståelse om förändring Tankesmedjan RYD deltar i den samhälleliga diskussionen genom att betrakta Finland och dess medborgare genom gruppdynamisk specificering. RYD belyser de handlingssätt som styr samhället. Genom att öppna gruppdynamiska beteendemodeller synliggör RYD den korruption som snedvrider organisationer och erövrar plats av deras primära uppgift. 

RYD publicerar webbtidningen Den Nationella Dynamiken och organiserar workshops under temat Identifiera korruptionen för politiska beslutsfattare. För sin verksamhet har RYD beviljats ett treårigt stipendium av Konestiftelsen.