Medlemmar i tankesmedja

Jaana Hallamaa är professor i socialetik vid Helsingfors universitet. I sina forskningar har hon behandlat bl.a. frågor om bioetik, effekterna av värdeförändringar och etiken i att arbeta tillsammans. Hallamaa har lång erfarenhet av att arbeta i etiska kommittéer inom olika områden (Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården, Forskningsetiska delegationen, Opinionsnämnden för massmedier, Undervisningssektorns etiska råd och Befolkningsförbundets etiska kommitté). Vid tankesmedjan är hennes fokus inom forskningsutveckling.

Elina Knihtilä är professor i skådespelarkonst vid Konstuniversitetets Teaterhögskola. Hon utexaminerades från Teaterhögskolan år 1996 som skådespelare och magister i teaterkonst. För närvarande verkar hon som ordförande i styrelsen för WIFT Finland. Hon har varit styrelseordförande i Q-teatern och i den konstnärliga planeringsgruppen för den internationella Baltic Circle -teaterfestivalen. Har gjort flera film- och tv-roller. Tilldelats två gånger Jussi-utmärkelsen. Har varit med i manusförfattarteamet för flera tv-komediserier. Dragit interaktions- och uppträdandeskolning för företag och samfund. Hon erbjuder tankesmedjan kunskap och perspektiv att förmedla förståelse med hjälp av drama.

Pauli Rautiainen är en människorättsforskare som har analyserat makt i sin forskning.

Anja Salmi, med.lic., psykiatriker, är den verkställande direktören i den Psykiatriska öppenvårdkliniken Egofunktio Ab. Hon har studerat gruppdynamik på psykoanalytiska bas och har länge varit associerad med Tavistock Institut. Hon har deltagit i gruppkonferenser i olika delar i världen. Hon tar med sig ett grupppsykologperspektiv till tankesmedja.

lkka Väätti är doktor i konst, och bildkonstnär. Han delar sin tid mellan målning, grafisk design, byggnadsarkitektonik och forskning på deltid. Under sin karriär har han arbetat som timlärare vid flera bildkonsthögskolor. Väätti var den sista konstnärliga chefen för konstinstitutet i Lahtis under åren 2015-2016. Hans bidrag till tankesmedjan ligger inom områden som betonar visuell kommunikation och kontinuitet.

Salla Nazarenko är journalist och facklitterär författare. Hon har varit styrelseledamot i Transparency International Finland i flera år och tjänstgjorde där som ordförande 2019–2020. Hon är särskilt engagerad i den finska korruptionens särdrag och i den inverkan dessa har på funktionerna i vårt samhälle. Från september 2021 arbetar hon på Finlands Journalistförbund som expert i internationella ärenden.

Olli Sinivaara (PM) är författare, översättare och expert i René Girards mimetiska teori. Den mimetiska teorin är en multivetenskaplig helhet som involverar psykosociala förhållanden mellan människor och våldets roll i olika samhällen och religioner. Sinivaara har översatt till finska Girards antropologiska magnum opus Våldet och det heliga. Han bidrar till tankesmedjan med analys av gruppdynamik och kollektivt handlande som härrör från Girards tänkande.

Satu Engblom har arbetat inom vård- och kulturbranschen. Hon är intresserad av det förhållande konkreta platser, t.ex. byggnader, och fjärrnärvaro har till tänkande och praxis i gemenskaper. Vid tankesmedjan arbetar Satu som koordinator.