Medlemmar i tankesmedja

Jaana Hallamaa är professor i socialetik vid Helsingfors universitet. I sina forskningar har hon behandlat bl.a. frågor om bioetik, effekterna av värdeförändringar och etiken i att arbeta tillsammans. Hallamaa har lång erfarenhet av att arbeta i etiska kommittéer inom olika områden (Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården, Forskningsetiska delegationen, Opinionsnämnden för massmedier, Undervisningssektorns etiska råd och Befolkningsförbundets etiska kommitté). Vid tankesmedjan är hennes fokus inom forskningsutveckling.

Aki-Mauri Huhtinen är militärprofessor i ledarskap vid Institutionen för ledarskap och militärpedagogik vid Försvarshögskolan. Huhtinens militära grad är generalstabsöverstelöjtnant och han har disputerat 1996 inom teoretisk filosofi vid Tammerfors universitet. Huhtinens forskningsområden är militär organisationsforskning och informationskrigföring. Han ger till tankesmedjan särskilt effekterna av mänsklig aggression på grupper och samhällen.

Elina Knihtilä är professor i skådespelarkonst vid Konstuniversitetets Teaterhögskola. Hon utexaminerades från Teaterhögskolan år 1996 som skådespelare och magister i teaterkonst. För närvarande verkar hon som ordförande i styrelsen för WIFT Finland. Hon har varit styrelseordförande i Q-teatern och i den konstnärliga planeringsgruppen för den internationella Baltic Circle -teaterfestivalen. Har gjort flera film- och tv-roller. Tilldelats två gånger Jussi-utmärkelsen. Har varit med i manusförfattarteamet för flera tv-komediserier. Dragit interaktions- och uppträdandeskolning för företag och samfund. Hon erbjuder tankesmedjan kunskap och perspektiv att förmedla förståelse med hjälp av drama.

Anja Salmi, med.lic., psykiatriker, är den verkställande direktören i den Psykiatriska öppenvårdkliniken Egofunktio Ab. Hon har studerat gruppdynamik på psykoanalytiska bas och har länge varit associerad med Tavistock Institut. Hon har deltagit i gruppkonferenser i olika delar i världen. Hon tar med sig ett grupppsykologperspektiv till tankesmedja.

Sinikka Torkkola är doktor i samhällsvetenskap och universitetsforskare vid Tammerfors universitet. Hon har specialiserat sig på hälsokommunikation och hälsojournalistik. För tillfället forskar hon i hälsovårdens digitalisering och i de sociala mediernas inverkan på interaktionen mellan hälsovårdens experter och patienter. Hon har också forskat i de sociala mediernas hälsokommunikation, hälsojournalistik, teorier inom hälsokommunikation, politisk journalistik samt journalistik och genus.

lkka Väätti är doktor i konst, och bildkonstnär. Han delar sin tid mellan målning, grafisk design, byggnadsarkitektonik och forskning på deltid. Under sin karriär har han arbetat som timlärare vid flera bildkonsthögskolor. Väätti var den sista konstnärliga chefen för konstinstitutet i Lahtis under åren 2015-2016. Hans bidrag till tankesmedjan ligger inom områden som betonar visuell kommunikation och kontinuitet.

 

Anu Plym har en kandidatexamen i media och konst, specialiserad på visuell journalistik och berättelser. Vid tankesmedjan arbetar Anu som koordinator. Hon arbetar för närvarande med sin pro gradu -avhandling i samhällsvetenskap.