Workshopparna

RYD-workshopparnas uppgift är att öka förståelsen för hur stora grupper fungerar och att öka insikten i korruptionen som skadar organisationerna. Korruptionen uppfattas här som verksamhet som snedvridits från sin egentliga grundläggande uppgift, och verksamheten koncentrerar sig då på att bevara inre maktrelationer. I stället för att sköta sin grundläggande uppgift börjar organisationen sköta om sig själv och föraktar samtidigt de medlemmar i organisationen som genom sitt arbete förverkligar den grundläggande uppgiften. Eftersom snedvridningen sker genom att tänja ut gränserna, inte genom att bryta dem, hotar det korrumperade beteendet hela lagstiftningen och i ett bredare perspektiv hela samhällsordningen.

I workshopparna diskuteras sociala förändringsprocesser och kriser som ifrågasätter de vedertagna normerna och strukturerna.


I workshopparna dryftas bland annat följande frågor:

  • Hur urskiljer man gränsen mellan samarbete och korruption?
  • Är ineffektivitet olagligt?
  • Är tänjning av reglerna korruption?
  • Tänker du någonsin: reglerna gäller inte mig?
  • Håller sig organisationerna vid sina grundläggande uppgifter?
  • Vad annat är korruption än ekonomiskt missbruk?
  • Hurudana faktorer skapar hinder för ett ingripande i missbruket?
  • Vad kan en individuell människa eller en grupp göra?
  • Hur underminerar oklara praktiker samhället?
  • Hur kan man ingripa utan att beskylla?

 

I workshopparna som tankesmedjan organiserar fördjupar man sig i hur korruption kan identifieras och förhindras utgående från stora gruppers funktion. Speciellt svårt är att upptäcka snedvridningar i organisationernas basuppgift då detta gäller den offentliga sektorn, och det är svårt, ibland till och med farligt att ingripa i sådant. I workshopparna benar vi ut korruptionen med hjälp av föreläsningar,
grupparbeten och mångfacetterade dramatiska metoder. Till de första workshopparna har vi bjudit in unga politiker.