Workshopparna

RYD-workshopparnas uppgift är att öka förståelsen för hur stora grupper fungerar och att öka insikten i korruptionen som skadar organisationerna. Korruptionen uppfattas här som verksamhet som snedvridits från sin egentliga grundläggande uppgift, och verksamheten koncentrerar sig då på att bevara inre maktrelationer. I stället för att sköta sin grundläggande uppgift börjar organisationen sköta om sig själv och föraktar samtidigt de medlemmar i organisationen som genom sitt arbete förverkligar den grundläggande uppgiften. Eftersom snedvridningen sker genom att tänja ut gränserna, inte genom att bryta dem, hotar det korrumperade beteendet hela lagstiftningen och i ett bredare perspektiv hela samhällsordningen.

I workshopparna diskuteras sociala förändringsprocesser och kriser som ifrågasätter de vedertagna normerna och strukturerna.

I workshopparna dryftas bland annat följande frågor:

  • Är ineffektivitet olagligt?
  • Tänker du någonsin: reglerna gäller inte mig?
  • Är enbart ekonomiskt fiffel korruption?
  • Hur identifierar jag en korrupt ledare?
  • Är det lättast att bara blunda?
  • Blir jag en syndabock om jag ingriper i missbruk?
  • Hurdant samarbete förhindrar korruption?
  • Är det rigiditet att följa reglerna och flexibilitet att tänja på dem?

 

I workshopparna som tankesmedjan organiserar fördjupar man sig i hur korruption kan identifieras och förhindras utgående från stora gruppers funktion. Speciellt svårt är att upptäcka snedvridningar i organisationernas basuppgift då detta gäller den offentliga sektorn, och det är svårt, ibland till och med farligt att ingripa i sådant. I workshopparna benar vi ut korruptionen med hjälp av föreläsningar,
grupparbeten och mångfacetterade dramatiska metoder. Till de första workshopparna har vi bjudit in unga politiker.

Den nästa workshoppen ordnas på Hietsun Paviljonki i Helsingfors 9.10. klockan 11–16. Av dem som anmält sig inbjuder vi till workshoppen 28 unga politiska beslutsfattare. Boka en inbjudning till workshoppen genom att kontakta yhteiskuntien.dynamiikka@gmail.com eller genom att fylla i blanketten.