Webbtidningen

För att förmedla RYD:s förståelse för förändringen och för svårigheterna förknippade med den, publicerar tankesmedjan webbtidningen Den Nationella Dynamiken. I publikationen diskuteras de sätt att organisera sig som är typiska för det finska samhället. Detta sker genom att starta diskussioner om olika aktuella fenomen och händelser. Webbtidningen tar sig an de samhälleliga utvecklings- och förändringsprocesserna ur den psykodynamiska synvinkeln, där man också utnyttjar det gräns- och uppgiftsmedvetande som hänför sig till systemtänkande.

Webbtidningens grund är uppbyggd av nyckelord som beskriver förändringens känsliga brännpunkter. Dessa baserar sig på den systemiska psykodynamiska teorin om processer inom stora grupper. Samhällenas förändringsprocesser kan stampa på stället eller de kan leda till fragmentering. Varje grupp eller nation upplever förändringarna på sitt
eget sätt, som grundar sig på självförstånd, kultur och historia.

Med nyckelorden beskrivs de samhälleliga fenomen eller teman, till vilka man har funnit att de svårigheter som uppstår av förändringen koncentrerar sig. Läs mera om nyckelorden och deras förklaringar.

Förutom tidningens huvudredaktör Anja Salmi består redaktionen av Satu Engblom. Läs mera om redaktionens medlemmar.

I sitt redaktionella arbete har tidningen bundit sig vid god journalistisk praxis.

Varför nationella?

Webbtidningens namn Den Nationella Dynamiken är en direkt översättning av termen National Dynamics. Med den hänvisar man i  internationella sammanhang till gruppdynamikforskning som är typisk för nationer och stater.


Med ordet nationella hänvisar man till webbtidningens verksamhetsområde, dvs. det finska samhället. En tydligare svenskspråkig motsvarighet skulle vara social, men pga tidningens internationella anslutningar används ordet nationella också i det svenskspråkiga
namnet.

Tack!

@koneensaatio
#rohkeatekijä