@koneensaatio #rohkeatekijä

Konestiftelsen har beviljat ett treårigt stipendium för tankesmedjans och webbtidningens verksamhet.