Att skapa ny förståelse om förändring

Tankesmedjan RYD deltar i den samhälleliga diskussionen genom att betrakta Finland och dess medborgare genom gruppdynamisk specificering. RYD belyser de handlingssätt som styr samhället. Genom att öppna gruppdynamiska beteendemodeller synliggör RYD den korruption som snedvrider organisationer och erövrar plats av deras
primära uppgift.

RYD publicerar webbtidningen Den Nationella Dynamiken och organiserar workshops under temat Identifiera korruptionen för politiska beslutsfattare. För sin verksamhet har RYD beviljats ett treårigt stipendium av Konestiftelsen.

Identifiera korruptionen -workshop

Registreringen till Identifiera korruptionen workshoppen har öppnats. Den första workshoppen ordnas i november i Helsingfors. Av dem som anmält sig inbjuder vi till workshoppen 30 unga politiska beslutsfattare.


I workshoppen lär du dig att:

  • Identifiera korrumperade mekanismer
  • Betrakta det nationella självporträttet
  • Skapa medel att motarbeta korruptionen
  • Identifiera korrumperat ledarskap
  • Diskutera blinda punkter i beslutsfattandet


Boka en inbjudning till workshoppen genom att kontakta yhteiskuntien.dynamiikka@gmail.com eller genom att fylla i blanketten.

Läs mera on workshopparna…

 

Koneen Säätiö