Ajatushautomon jäsenet

Jaana Hallamaa on Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori.Hän on tutkimuksissaan käsitellyt mm. bioetiikan kysymyksiä, arvomuutoksen vaikutuksia ja yhdessä toimimisen etiikkaa. Hallamaalla on laaja kokemus työskentelystä eri alojen eettisissä toimikunnissa (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Julkisen sanan neuvosto, Opetusalan eettinen neuvottelukunta ja Väestöliiton eettinen toimikunta). Ajatushautomossa hänen painopisteenään on tutkimuksen kehittäminen.

Elina Knihtilä on Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön professori. Hän on valmistunut Teatterikorkeakoulusta vuonna 1996 näyttelijäksi ja teatteritaiteenmaisteriksi. Hän toimii tällä hetkellä WIFT Finland ry:n hallituksen puheenjohtajana. Toiminut Q-teatterin hallituksen puheenjohtajana ja kansainvälisen Baltic circle -teatterifestivaalin taiteellisessa suunnitteluryhmässä.

Tehnyt useita elokuva- ja tv-rooleja. Palkittu kahdesti Jussi-palkinnolla. Ollut usean tv-komediasarjan käsikirjoitustyöryhmässä. Tehnyt vuorovaikutus- ja esiintymiskoulutuksia yrityksille ja yhteisöille. Hän antaa hautomolle osaamista ja perspektiivin välittää ymmärrystä draaman keinoin.

Pauli Rautiainen on perus- ja ihmisoikeusasiantuntija, joka on työssään analysoinut julkista valtaa.

Anja Salmi on psykiatrian erikoislääkäri, hän työskentelee Psykiatrinen lääkäriasema Egofunktio Oy:n toimitusjohtajana. Hän toimii hautomon puheenjohtajana ja Kansallinen Dynamiikka verkkolehden päätoimittajana. Hän on Tavistock Instituutin pitkäaikainen kasvatti ja opiskellut ja kouluttanut suurryhmädynamiikkaa useissa maissa. Hän tuo hautomoon ryhmäpsykologian perspektiivin.

Ilkka Väätti on taiteen tohtori (TaT)  ja kuvataiteilija, joka toimii taidemaalarina, taidegraafikkona ja arkkitektonien rakentajana sekä osa-aikaisena tutkijana. Hän on työskennellyt työuransa aikana tuntiopettajana lukuisissa kuvataiteen oppilaitoksissa. Väätti oli Lahden taideinstituutin viimeinen taiteellinen johtaja 2015−2016. Hänen panoksensa ajatushautomossa on kuvallisen viestinnän ja jatkuvuuden painotusten alueilla.

 

Salla Nazarenko on toimittaja ja tietokirjailja. Hän on toiminut Transparency International Suomi ry:n hallituksessa useita vuosia, puheenjohtajana vuodet 2019–2020. Häntä kiinnostavat erityisesti suomalaisen korruption piirteet ja niiden vaikutus yhteiskuntamme toimintaan. Syyskuusta 2021 alkaen hän työskentelee Suomen Journalistiliitossa kansainvälisten asioiden asiantuntijana.

Olli Sinivaara (VTM) on kirjailija, kääntäjä ja ranskalaisen akateemikon René Girardin kehittämän mimeettisen teorian asiantuntija. Mimeettinen teoria on monitieteinen kokonaisuus, joka koskee ihmisten psykososiaalisia suhteita sekä väkivallan roolia eri yhteiskunnissa ja uskonnoissa. Sinivaara on suomentanut Girardin antropologisen pääteoksen Väkivalta ja pyhä (Tutkijaliitto 2004). RYD:iin Sinivaara tuo Girardin ajattelusta kumpuavaa ryhmien dynamiikan ja kollektiivisen toiminnan analyysia.

Satu Engblom on kulttuuri- ja hoiva-alan sekatyöläinen. Hän on kiinnostunut konkreettisten paikkojen, kuten rakennusten, ja etäläsnäolon suhteesta käytäntöihin ja ajatteluun yhteisöissä. Satu työskentelee ajatushautomon koordinaattorina.