Ajatushautomon jäsenet

Jaana Hallamaa on Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori.Hän on tutkimuksissaan käsitellyt mm. bioetiikan kysymyksiä, arvomuutoksen vaikutuksia ja yhdessä toimimisen etiikkaa. Hallamaalla on laaja kokemus työskentelystä eri alojen eettisissä toimikunnissa (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Julkisen sanan neuvosto, Opetusalan eettinen neuvottelukunta ja Väestöliiton eettinen toimikunta). Ajatushautomossa hänen painopisteenään on tutkimuksen kehittäminen.

Aki-Mauri Huhtinen on johtamisen sotilasprofessori Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella Maanpuolustuskorkeakoululla. Sotilasarvoltaan Huhtinen on yleisesikunta everstiluutnantti ja tehnyt väitöskirjansa 1996 Tampereen yliopistolle teoreettiseen filosofiaan. Huhtisen tutkimusaiheita ovat sotilasorganisaatiotutkimus ja informaatiosodankäynti. Hän tuo ajatushautomoon erityisesti ihmisen aggressiivisuuden vaikutuksia ryhmiin ja yhteiskuntiin.

Elina Knihtilä on Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön professori. Hän on valmistunut Teatterikorkeakoulusta vuonna 1996 näyttelijäksi ja teatteritaiteenmaisteriksi. Hän toimii tällä hetkellä WIFT Finland ry:n hallituksen puheenjohtajana. Toiminut Q-teatterin hallituksen puheenjohtajana ja kansainvälisen Baltic circle -teatterifestivaalin taiteellisessa suunnitteluryhmässä.

Tehnyt useita elokuva- ja tv-rooleja. Palkittu kahdesti Jussi-palkinnolla. Ollut usean tv-komediasarjan käsikirjoitustyöryhmässä. Tehnyt vuorovaikutus- ja esiintymiskoulutuksia yrityksille ja yhteisöille. Hän antaa hautomolle osaamista ja perspektiivin välittää ymmärrystä draaman keinoin.

Pauli Rautiainen on perus- ja ihmisoikeusasiantuntija, joka on työssään analysoinut julkista valtaa.

Anja Salmi on psykiatrian erikoislääkäri, hän työskentelee Psykiatrinen lääkäriasema Egofunktio Oy:n toimitusjohtajana. Hän toimii hautomon puheenjohtajana ja Kansallinen Dynamiikka verkkolehden päätoimittajana. Hän on Tavistock Instituutin pitkäaikainen kasvatti ja opiskellut ja kouluttanut suurryhmädynamiikkaa useissa maissa. Hän tuo hautomoon ryhmäpsykologian perspektiivin.

Sinikka Torkkola on yhteiskuntatieteiden tohtori ja yliopistotutkija Tampereen yliopistossa. Hän on erikoistunut terveysviestintään ja terveysjournalismiin. Tällä hetkellä hän tutkii terveydenhuollon digitalisaatiota ja sosiaalisen median vaikutusta terveydenhuollon asiantuntijoiden ja potilaiden vuorovaikutukseen.  Hän on myös tutkinut terveysviestintää sosiaalisessa mediassa, terveysjournalismia ja terveysviestinnän teoriaa sekä poliittista journalismia ja journalismin sukupuolittumista.

Ilkka Väätti on taiteen tohtori (TaT)  ja kuvataiteilija, joka toimii taidemaalarina, taidegraafikkona ja arkkitektonien rakentajana sekä osa-aikaisena tutkijana. Hän on työskennellyt työuransa aikana tuntiopettajana lukuisissa kuvataiteen oppilaitoksissa. Väätti oli Lahden taideinstituutin viimeinen taiteellinen johtaja 2015−2016. Hänen panoksensa ajatushautomossa on kuvallisen viestinnän ja jatkuvuuden painotusten alueilla.

 

Annarauna Savolainen on kasvatustieteiden kandidaatti. Tällä hetkellä hän työstää pro gradu -tutkielmaansa. Annarauna toimii ajatushautomon koordinaattorina