Verkkolehti

Välittääkseen ymmärrystään muutoksesta ja sen vaikeuksista RYD julkaisee Kansallinen Dynamiikka –verkkolehteä. Kansallinen Dynamiikka on julkaisu, jossa pohditaan suomalaiselle yhteiskunnalle ominaisia tapoja organisoitua nostamalla keskusteluun ajankohtaisia ilmiöitä ja tapahtumia.

Verkkolehti lähestyy yhteiskunnallisia kehitys- ja muutosprosesseja psykodynaamisesta näkökulmasta, jossa hyödynnetään myös systeemi ajatteluun liittyvää tehtävä- ja rajatietoisuutta. Verkkolehden runko rakentuu muutoksen herkkiä polttopisteitä kuvaavista avainsanoista, jotka perustuvat systeemiseen psykodynaamiseen teoriaan suurten ryhmien ryhmäprosesseista.

Yhteiskunnalliset muutosprosessit saattavat jumiutua tai johtaa pirstoutumiseen. Jokainen ryhmä tai kansa kokee muutokset omalla itseymmärrykseen, kulttuuriin ja historiaan juurittuvalla tavallaan.

Avainsanoilla kuvataan niitä yhteiskunnallisia ilmiöitä tai teemoja, joihin muutoksessa syntyvien vaikeuksien on havaittu keskittyvän. Lue lisää avainsanoista ja niiden selityksistä.    

Lehden päätoimittaja Anja Salmen lisäksi toimituskuntaan kuuluu Satu Engblom.

Toimitustyössään lehti on sitoutunut hyvään journalistiseen tapaan.

Miksi kansallinen?

Verkkolehden nimi Kansallinen Dynamiikka on suora käännös termistä National Dynamics. Sillä viitataan kansainvälisissä yhteyksissä  kansakunnille ja valtioille ominaisen ryhmädynamiikan tutkimiseen.  Kansallinen-sanalla viitataan verkkolehden toiminta-alueeseen eli suomalaiseen yhteiskuntaan. Selvempi suomenkielinen vastine olisikin yhteiskunnallinen, mutta kansainvälisen yhteyden vuoksi lehti käyttää myös suomenkielisessä nimessään kansallisuus-sanaa.

 

Kiitos!

Lue lisää

@koneensaatio
#rohkeatekijä