Työpajat

Kutsu Tunnista korruptio -työpajaan 9.10.2021

RYD järjestää Tunnista korruptio -työpajoja, jotka lisäävät ymmärrystä suurryhmien toiminnasta ja organisaatioita vahingoittavasta korruptiosta. Työpajoissa tarkastellaan korruptiota ryhmädynaamisena ilmiönä ja vinoutuneena toimintana, jossa organisaatio ei keskity perustehtäväänsä. Tällaisessa tilanteessa organisaatio on ryhtynyt huolehtimaan itsestään ja sisäisten valtasuhteiden säilymisestä. Perustehtävään keskittyvät organisaation jäsenet saavat osakseen halveksuntaa. Koska vinoutuminen tapahtuu rajoja venyttämällä, ei niitä rikkomalla, uhmaa korruptoitunut toiminta lainsäädäntöä ja laajemmin koko yhteiskunnallista järjestystä.

Työpajoissa pohditaan yhteiskunnallisia muutosprosesseja ja kriisejä, jotka kyseenalaistavat vakiintuneita normeja ja rakenteita. Kokeellisella ja hienovaraisella tavalla käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

 

  • Onko tehottomuus laitonta?
  • Ajatteletko koskaan: säännöt eivät koske minua?
  • Onko vain taloudellinen vilunki korruptiota?
  • Mistä tunnistan korruptoituneen johtajan?
  • Onko helpointa vain olla huomaamatta?
  • Joudunko syntipukiksi, jos puutun väärinkäytöksiin?
  • Millainen yhteistyö ehkäisee korruptiota?
  • Onko sääntöjen noudattaminen jäykkyyttä ja niiden venyttäminen joustavuutta

 

Erityisesti julkisyhteisöissä perustehtävän vinoutumista on vaikea havaita ja siihen on hankalaa, joskus jopa vaarallista puuttua. Työpajoissa perehdytään korruption tunnistamiseen ja torjumiseen luennoin, ryhmätöin ja monimuotoisilla draamallisilla keinoilla. Social dreaming -menetelmän avulla luodaan kasvualusta uusille ajatuksille ja avataan ihmisten välille yhteyksiä henkilökohtaisia rajoja kunnioittaen. Ensimmäisiin työpajoihin on kutsuttu nuoria poliitikkoja.

Seuraava Tunnista korruptio -työpaja järjestetään Uudenmaan alueen nuorille poliittisille vaikuttajille 9.10.2021 klo 11–16. Paikka on Hietsun Paviljonki Helsingissä. Mukaan mahtuu 28 ensimmäistä ilmoittautujaa. Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä lomake tästä tai kutsun linkistä.