Työpajat

RYD järjestää Tunnista korruptio -työpajoja, jotka lisäävät ymmärrystä suurryhmien toiminnasta ja organisaatioita vahingoittavasta korruptiosta. Työpajoissa tarkastellaan korruptiota ryhmädynaamisena ilmiönä ja vinoutuneena toimintana, jossa organisaatio ei keskity perustehtäväänsä. Tällaisessa tilanteessa organisaatio on ryhtynyt huolehtimaan itsestään ja sisäisten valtasuhteiden säilymisestä. Perustehtävään keskittyvät organisaation jäsenet saavat osakseen halveksuntaa. Koska vinoutuminen tapahtuu rajoja venyttämällä, ei niitä rikkomalla, uhmaa korruptoitunut toiminta lainsäädäntöä ja laajemmin koko yhteiskunnallista järjestystä.

Työpajoissa pohditaan yhteiskunnallisia muutosprosesseja ja kriisejä, jotka kyseenalaistavat vakiintuneita normeja ja rakenteita. Kokeellisella ja hienovaraisella tavalla käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Onko tehottomuus laitonta?
  • Ajatteletko koskaan: säännöt eivät koske minua?
  • Onko vain taloudellinen vilunki korruptiota?
  • Mistä tunnistan korruptoituneen johtajan?
  • Onko helpointa vain olla huomaamatta?
  • Joudunko syntipukiksi, jos puutun väärinkäytöksiin?
  • Millainen yhteistyö ehkäisee korruptiota?
  • Onko sääntöjen noudattaminen jäykkyyttä ja niiden venyttäminen joustavuutta

 

Erityisesti julkisyhteisöissä perustehtävän vinoutumista on vaikea havaita ja siihen on hankalaa, joskus jopa vaarallista puuttua. Työpajoissa perehdytään korruption tunnistamiseen ja torjumiseen luennoin, ryhmätöin ja draamallisin keinoin. Social dreaming -menetelmän avulla luodaan kasvualusta uusille ajatuksille ja avataan ihmisten välille yhteyksiä henkilökohtaisia rajoja kunnioittaen. Ensimmäisiin työpajoihin on kutsuttu nuoria poliitikkoja.

Viimeisin työpaja järjestettiin Tampereella 19. helmikuuta 2022. Verkkolehti Kansallisesta dynamiikasta on luettavissa uutinen tapahtumasta.

Seuraavat Tunnista korruptio -työpajat järjestetään Oulussa Hotelli Lasaretissa 2.10.2022 (aikataulu täsmentyy syksyllä) ja Turussa Vanhalla Raatihuoneella 27.11.2022 klo 12:30–18:00. Työpajojen kesto on noin viisi ja puoli tuntia. Työpajat ovat maksuttomia. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Voit tiedustella työpajoista lähettämällä viestiä osoitteeseen yhteiskuntien.dynamiikka@gmail.com. Alla olevat kutsut sisältävät linkin ilmoittautumislomakkeeseen.

Kutsu Tunnista korruptio -työpajaan Oulussa 2.10.2022

Kutsu Tunnista korruptio -työpajaan Turussa 27.11.2022