Työpajat

RYD-ajatuspajan tehtävänä on lisätä ymmärrystä suurryhmien toiminnasta ja organisaatioita vahingoittavasta korruptiosta. Tässä korruptio ymmärretään varsinaisesta perustehtävästä vinoutuneena toimintana, jossa keskitytään säilyttämään sisäisiä valtasuhteita. Sen sijaan, että organisaatio huolehtisi perustehtävänsä toteuttamisesta, se ryhtyykin huolehtimaan itsestään ja halveksii niitä organisaation jäseniä, jotka työllään toteuttavat perustehtävää. Koska vinoutuminen tapahtuu rajoja venyttämällä, ei niitä rikkomalla, uhmaa korruptoitunut toiminta lainsäädäntöä ja laajemmin koko yhteiskunnallista järjestystä.

Työpajoissa pohditaan yhteiskunnallisia muutosprosesseja ja kriisejä, jotka kyseenalaistavat vakiintuneita normeja ja rakenteita. Työpajoissa pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Kuinka erottaa yhteistyön ja korruption välinen raja? 
  • Onko tehottomuus laitonta?
  • Onko sääntöjen venyttäminen korruptiota?
  • Ajatteletko koskaan: säännöt eivät koske minua?
  • Pysyvätkö organisaatiot perustehtävässään?
  • Mitä muuta korruptio on kuin taloudellista väärinkäyttöä?
  • Millaiset seikat estävät väärinkäytöksiin puuttumista?
  • Mitä yksilö tai ryhmä voi tehdä?
  • Miten epäselvät käytännöt rapauttavat yhteiskuntaa? Kuinka puuttua syyttämättä?

 

Ajatushautomon järjestämissä työpajoissa perehdytään korruption tunnistamiseen ja torjumiseen suurryhmien toiminnan ymmärtämisen näkökulmasta.  Erityisesti julkisyhteisöihin liittyvää organisaatioiden perustehtävän vinoutumista on vaikea havaita ja siihen on hankalaa, joskus jopa vaarallista puuttua. Työpajoissa avataan korruptiota luennoin, ryhmätöin ja monimuotoisin draaman keinoin. Ensimmäisiin työpajoihin on kutsuttu nuoria poliitikkoja.