Työpajat

RYD järjestämät Tunnista korruptio -työpajat lisäävät ymmärrystä suurryhmien toiminnasta ja organisaatioita vahingoittavasta korruptiosta. Työpajoissa tarkastellaan korruptiota ryhmädynaamisena ilmiönä ja vinoutuneena toimintana, jossa organisaatio ei keskity perustehtäväänsä. Tällaisessa tilanteessa organisaatio on ryhtynyt huolehtimaan itsestään ja sisäisten valtasuhteiden säilymisestä. Perustehtävään keskittyvät organisaation jäsenet saavat osakseen halveksuntaa. Koska vinoutuminen tapahtuu rajoja venyttämällä, ei niitä rikkomalla, uhmaa korruptoitunut toiminta lainsäädäntöä ja laajemmin koko yhteiskunnallista järjestystä.

Erityisesti julkisyhteisöissä perustehtävän vinoutumista on vaikea havaita ja siihen on hankalaa, joskus jopa vaarallista puuttua. Työpajoissa perehdytään korruption tunnistamiseen ja torjumiseen luennoin, ryhmätöin ja draamallisin keinoin. Social dreaming -menetelmän avulla luodaan kasvualusta uusille ajatuksille ja avataan ihmisten välille yhteyksiä henkilökohtaisia rajoja kunnioittaen. Ensimmäisiin työpajoihin on kutsuttu nuoria poliitikkoja.

Viimeisin työpaja järjestettiin keväällä 2022 Tampereella. Verkkolehti Kansallisesta dynamiikasta on luettavissa uutinen tapahtumasta.